Rapid 060 CS

 

Pyretroid na szkodniki w uprawach rolniczych

 

Szybkie i skuteczne uderzenie w szkodniki

 

 

Rapid 060 CS to nowoczesny pyretroid, który zwalcza szeroki wachlarz szkodników w wielu uprawach rolniczych  

 

 • Korzyści ze stosowania środka Rapid 060 CS
 • Szybkie działanie
 • Wysoka skuteczność w niskiej dawce
 • Nowoczesna formulacja CS
 • Wydłużony okres działania
 • Szerokie spektrum działania

 

 

 

Rapid 060 CS  opis działania insektycydu

 

Insektycyd Rapid w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych.

Na roślinie działa powierzchniowo, to oznacza, że po naniesieniu preparatu w formie opryskania pokrywa skórkę liści, pędów (źdźbeł), kwiatostanów nie wnikając do wewnętrznych tkanek.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna gamma-cyhalotryna należy do grupy 3A.

 

 

 

Rapid 060 CS  jakie uprawy chroni insektycyd?

 

Rapid 060 CS chroni następujące uprawy:

 • Pszenica ozima
 • Jęczmień ozimy
 • Pszenżyto ozime 
 • Żyto ozime 
 • Rzepak ozimy
 • Rzepak jary

 

Jakie szkodniki zwalcza insektycyd Rapid?

 • Mszyce zbożową
 • Skrzypionki
 • Chowacze – brukwiaczek, czterozębny
 • Słodyszek rzepakowy

 

Charakterystyka szkodników, które zwalcza insektycyd Rapid 060 CS

 

Mszyce –  najbardziej pospolite na terenie Polski w uprawach zbóż gatunki mszyc to: mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi), mszyca zbożowa (Sitobion avenae) oraz mszyca różano-zbożowa (Metopolophium dirhodum).

Mszyce te są małe (długość 1,5-3 mm) oraz charakteryzują się miękką i delikatną budową ciała. Mają przezroczyste błoniaste skrzydełka i baryłkowaty odwłok, na końcu którego są dwie rurki nazywane syfonami. Zagrożenie dla zbóż stanowią zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy. Szkodzą pośrednio i bezpośrednio. Bezpośrednio szkodzą wysysając soki z tkanek roślin, co powoduje ich częściowe lub całkowite usychanie. Mszyca zbożowa podczas żerowania wydziela spadź, na której rozwijają się grzyby chorobotwórcze, co znacznie obniża jakość ziarna. Spada także masa tysiąca nasion. Natomiast pośrednio szkodzą przenosząc wirusy chorobowe w trakcie swoich migracji.

 

Skrzypionki – chrząszcze z rodziny stonkowatych, które są powszechnymi i groźnymi szkodnikami zbóż. Najczęściej obserwuje się skrzypionkę zbożową (Oulema melanopa) i skrzypionkę błękitka (Oulema lichensis). Oba gatunki występują zwykle razem we wszystkich uprawach zbożowych. Najliczniej obecne są w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym, ale można je spotkać również w kukurydzy. Skrzypionki to chrząszcze o długości 5-6 mm w przypadku skrzypionki zbożowej oraz 4-5mm w przypadku skrzypionki błękitek. Owady dorosłe łatwe są do rozróżnienia – skrzypionka zbożowa ma czarną głowę i czerwono-pomarańczowe odnóża, natomiast skrzypionka błękitek jest jednolicie niebiesko-zielona. Po przezimowaniu atakują rośliny i zaczynają się szybko rozmnażać. Składają pomarańczowo-żółte jaja o cylindrycznym kształcie, pojedynczo lub w po 2-4 sztuki, ustawione wzdłuż nerwów liści atakowanych roślin. Larwy obu gatunków mają brunatno-żółte ubarwienie, jednak zazwyczaj pokryte są odchodami, które pełnią funkcję ochronną m.in. przed wysuszeniem przez słońce. Największe szkody powodują właśnie larwy skrzypionek, pojawiające się od początku, do końca fazy strzelania w źdźbło. Larwy odżywiają się miękiszem tkanek roślin, zjadając go wzdłuż nerwów liści i źdźbeł. Efektem ich żerowania są podłużne białe plamy. Żerują aż do końca dojrzałości mlecznej zbóż, atakują głównie liście flagowe i podflagowe. Skrzypionki redukują powierzchnię asymilacyjną liści plonotwórczych, co jest dla roślin szczególnie niebezpieczne w okresach suszy, bo w znaczny sposób ogranicza możliwość transportu składników pokarmowych do kłosa. Straty ekonomiczne powodowane inwazją skrzypionek mogą być wysokie. W przypadku ich epidemicznego wysypu, powierzchnia liści zbóż może być zredukowana nawet do sześćdziesięciu procent, przy stracie plonu głównego do trzydziestu-czterdziestu procent.

 

Chowacze to niewielkich rozmiarów chrząszcze osiągające od 2,5–4 mm długości, ciemno zabarwione z długimi, charakterystycznymi, zagiętymi ku dołowi ryjkami. Z punktu widzenia gospodarczego, do najgroźniejszych gatunków chowaczy należą, m.in. chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll) oraz chowacz czterozębny (Ceutorhynchus quadridens Panz).

Może powodować duże szkody w przypadku żerowania na roślinach uprawnych, zwłaszcza na rzepaku. Wczesną wiosną, rzepak atakowany jest przez chowacza granatka i brukwiaczka, których larwy uszkadzają pędy i łodygi roślin, co prowadzi do nierównomiernego ich wzrostu, przedwczesnego dojrzewania i osypywania nasion. Następnie, na plantacjach pojawia się chowacz czterozębny, który składa jaja do ogonków liściowych. Na początku, przez pierwszych kilka dni po wylęgnięciu larwa żeruje wewnątrz nich, a następnie przechodzi do łodygi, drążąc kanały. Skutki żerowania larw chowacza czterozębnego w łodygach również prowadzą do zahamowania wzrostu roślin oraz ich łamania i wylegania. Dodatkowo uszkodzenia na porażonych roślinach sprzyjają infekcjom patogenów chorobotwórczych, np. grzybów. Straty wywołane przez chowacze bardzo często sięgają nawet trzydzieści procent.

 

Słodyszek rzepakowy (Meligethes aeneus)  nieduży, zaledwie 3 mm, chrząszcz z rodziny łuszczynkowatych, o czarnym ubarwieniu, opalizującym na ciemnozielony lub granatowy kolor. Słodyszek rzepakowy jest jednym z najczęściej wymienianych i najlepiej rozpoznawalnych szkodników rzepaku. Charakteryzuje się niezwykle dużą żarłocznością oraz doskonałymi zdolnościami adaptacyjnymi – wytworzył mechanizmy odporności na środki chemicznej ochrony roślin. Szkody wyrządzone przez słodyszka na plantacjach rzepaku mogą w skrajnych przypadkach sięgać nawet osiemdziesiąt procent.  
Słodyszek rzepakowy jest szkodnikiem o letnim cyklu rozwojowym, zimującym jako forma dorosła (imago) w glebie, pod liśćmi na obrzeżach lasów i śródpolnych zadrzewień. Chrząszcze wydostają się z ziemi, kiedy jej temperatura osiąga około 10°C i następuje rozwój pąków kwiatowych na plantacjach rzepaku. Pierwsze naloty obserwuje się na przełomie marca i kwietnia. Dorosłe owady wgryzają się w pąki kwiatowe, na których żerują i w których jedna samica składa nawet do 200 jaj. Jajo słodyszka jest białe, wydłużone, długości 0,5 mm. Larwy żywią się pyłkiem. Szkodnik uszkadza rzepak od fazy końca kwitnienia i opadania większości płatków (BBCH 67). Jednak jego największa szkodliwość przypada na fazę tzw. „zielonego pąku” (BBCH 51). Chrząszcze w poszukiwaniu pyłku kwiatowego wgryzają się w pąki i drążą je, uszkadzając przy tym ich pylniki. Położenie porażonych pąków jest nieregularne, gdyż nie ma zasady, które z nich zostaną zaatakowane jako pierwsze. Zniszczone przez słodyszka żółkną, zasychają i odpadają, w wyniku czego pozostają nieregularne kwiatostany oraz nierównomiernie rozłożone łuszczyny. Słodyszek rzepakowy wykazuje dużą pobudliowość na widok żółtego koloru, który silnie go wabi. W okresie nalotów owada można również spotkać na kwiatostanach mniszka lekarskiego lub żółtych przedmiotach zlokalizowanych w niedużej odległości od uprawy rzepaku.

 

 

Dawkowanie insektycydu Rapid   

 

Szczegóły dotyczące dawkowania środka ochrony roślin znajdziesz w etykiecie

 

Termin stosowania insektycydu Rapid – charakterystyka ogólna      

Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.

Stosować zgodnie z zalecanym terminem po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości szkodnika.

 

 

Uprawa: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

 

Szkodnik: mszyca zbożowa

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

80 ml/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha.

 

 

Szkodnik: skrzypionki

Termin stosowania: środek stosować od początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

Uprawa: żyto ozime

 

Szkodnik: mszyca zbożowa

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna

(BBCH 37 -75).

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 80 ml/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

Uprawa: rzepak ozimy

 

Szkodnik: chowacz brukwiaczek

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha.

 

Szkodnik: słodyszek rzepakowy

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

 

 

Jak stosować preparat Rapid 060 CS w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – sprawdź w etykiecie

 
 

Jak aplikować insektycyd Rapid 060 CS?

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

 

Stosowanie insektycydu Rapid 060 CS

 

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość oraz ilość środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W wypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka podać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

 

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

 

Resztki cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia aparatury należy:

 • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

 

W jakich opakowaniach jest dostępny insektycyd Rapid?

 

500 ml

 

 

Pliki do pobrania:

Etykieta:

pdf rapid-060-cs-etykieta.pdf (256.2 KB)

Karta charakterystyki:

pdf rapid_060_cs_karta_charakterystyki.pdf (71.2 KB)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych
w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Wyszukiwanie produktu

Przeglądaj wszystkie produkty >>

Uprawy
Produkt

FMC Agro Polska Sp. z o.o.

 

Złota 59

00-120 Warszawa

 

tel.: +48 22 397 17 86

Our values

 

Osiągamy ambitne cele
Lubimy innowacje
Podejmujemy decyzje i działamy
Doceniamy wyniki
Jesteśmy zgranym zespołem

We support Global Compact