Benevia® 100 OD

 

Dorodne warzywa wymagają idealnej ochrony

 

 

Insektycyd do ochrony warzyw od FMC

Specjalistyczny insektycyd do warzyw i truskawki

o szerokim spektrum zwalczanych szkodników

i nowatorskim mechanizmie działania

 

 • Zwalcza trudne szkodniki: mączliki, wciornastki, gąsienice motyli, chrząszcze, muchówki i inne

 

 • Wyróżnia się wysoką skutecznością – bardzo szybkie działanie hamujące żerowanie szkodników, brak uszkodzeń

 

 • osiada unikatowy mechanizm działania – umożliwia zwalczenie szkodników już uodpornionych na inne substancje, idealny w rotacji antyodpornościowej

 

 •  Wykazuje długi okres działania – do 3 tygodni

 

 • Jest odporny na zmywanie – produkt jest znacznie bardziej odporny na zmywanie w porównaniu z produktami z grupy spinozyn i innych

 

 • Jest łatwo biodegradowalny, brak pozostałości

 

 •  Prawidłowo zastosowany jest bezpieczny dla owadów pożytecznych i środowiska oraz daje możliwość rotacji substancji czynnych w sezonie

 

 • Redukuje stres i poprawia wigor roślin w krytycznych okresach wzrostu i rozwoju roślin

 

 

Preparat Benevia® teraz też dostępny w opakowaniu 250 ml

 

 

 

Nowatorska technologia Benevia

 

 

 

Benevia®  -  opis działania insektycydu

 

Benevia®  to insektycyd w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu kontaktowym i żołądkowym.

Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika.

Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.

 

Benevia®  - jakie uprawy chroni insektycyd?

 

Benvia®  chroni następujące uprawy.

 • Ziemniak
 • Cebula uprawiana z dymki
 • Cebula uprawiana z siewu
 • Cebula uprawiana na szczypior
 • Czosnek
 • Szalotka
 • Szczypiorek
 • Marchew
 • Pietruszka
 • Pasternak
 • Kapusta głowiasta biała
 • Kapusta głowiasta czerwona
 • Brokuł
 • Kalafior
 • Kapusta brukselska
 • Seler korzeniowy
 • Truskawka   

 

Jakie szkodniki zwalcza insektycyd Benevia® ?

 

Insektycyd Benevia®  zwalcza szerokie spektrum szkodników, które stanowią poważne zagrożenie dla upraw warzyw i truskawki.

Są to:

 

 • Stonka ziemniaczana
 • Wciornastki
 • Połyśnica marchwianka
 • Piętnówka kapustnica
 • Tantniś krzyżowiaczek
 • Bielinki
 • Śmietka kapuściana
 • Kwieciak malinowiec
 • Śmietka cebulanka
 • Miniarka porówka
 • Światłówka naziemnica
 • Bawełnówka egipska
 • Błyszczka jarzynówka
 • Gnatarz rzepakowiec
 • Mączlik warzywny
 • Muszka plamoskrzydła

 

Charakterystyka wybranych szkodników, które zwalcza Benevia® 

 

szkodnik warzyw mączlik warzywnyMączlik warzywny (Aleyrodes proletella) – szkodnik należący do rzędu pluskawiaków. Najczęściej atakuje uprawy kapustne, głównie kapustę włoską, kapustę brukselską, kalafior, brokuł i jarmuż, ale także brukiew, rzepę oraz gorczycę. Larwy i osobniki dorosłe żerują na dolnej stronie liścia i odżywiają się bezpośrednio sokiem pobieranym z tkanek przewodzących liści. W wyniku żerowania szkodnika roślina jest osłabiona, a także zanieczyszczona jajami i larwami oraz dużą ilością spadzi (rosy) miodowej, która jest wydalana podczas żerowania. Na rosie miodowej rozwijają się grzyby sadzakowe. Uprawy zaatakowane przez mączlika mają znacznie obniżoną jakość i słabo plonują. Masowe namnożenie mączlika może doprowadzić do dyskwalifikacji handlowej uprawy i zamierania roślin.  

 

Wciornastki szkodniki warzywWciornastki (Thysanoptera) – to niewielkie, podłużne owady o ciemnym zabarwieniu. Wyglądem przypominają czarne kreseczki. W Polsce występuje ponad dwieście gatunków wciornastków. Niektóre z nich są groźnymi szkodnikami roślin uprawnych. Wciornastki wywołują m.in. odbarwienia i deformacje roślin oraz zanieczyszczają je odchodami. Są także przenosicielami ponad dwudziestu wirusów roślinnych, w tym jako jedyne zwierzęta topsowirusów. Wciornastki mogą całkowicie zniszczyć roślinę i tym samym spowodować znaczną utratę plonu. Dorosły osobnik wciornastka jest w stanie złożyć kilkadziesiąt jaj, co powoduje, że w jednym sezonie powstaje kilka pokoleń tego niebezpiecznego dla upraw szkodnika.

   

śmietka kapuściana szkodnik warzywŚmietka kapuściana (Delia radicum) – jeden z najgroźniejszych szkodników warzyw kapustnych oraz innych upraw roślin z rodziny kapustowatych. Największe szkody w uprawach powodują larwy szkodnika, które mogą żerować nawet przez trzydzieści dni. Larwy śmietki kapuścianej odżywiają się korzeniami, których zniszczenie prowadzi do więdnięcia, zahamowania wzrostu lub obumierania roślin. W jednej roślinie może żyć nawet 300 larw śmietki kapuścianej. Samica składa około 100-150 jaj na szyjce korzeniowej rośliny żywicielskiej lub na glebie w jej pobliżu. Śmietka kapuściana może spowodować spadek wielkości i jakości plonu, a przy masowych nalotach nawet całkowitą jego utratę.  

 

Miniarka porówka szkodnik warzywMiniarka porówka (Napomyza gymnostoma) jest niebezpiecznym szkodnikiem upraw cebulowych, m.in. upraw cebuli, szczypiorku oraz pora. Miniarka porówka to niewielka, 3–4 mm, muchówka. Groźne dla roślin uprawnych są zarówno dorosłe samice, jak i larwy. Samice miniarki podczas żerowania nakłuwają powierzchnię liści powodując powstawanie charakterystycznych białych punktów ułożonych w rzędzie wzdłuż liścia, gdzie następnie składają jaja. Wyległe z jaj larwy żerują na liściach oraz w zgrubiałej części roślin. Szczególnie niebezpieczne jest żerowanie drugiego pokolenia miniarki, które powoduje powstawanie dużych i stałych uszkodzeń rośliny. W wyniku drążenia przez nie wąskich tuneli (miniowanie) w przylegających do siebie liściach, rośliny zaczynają gnić i łatwiej porażane są przez choroby. Uszkodzone rośliny mają znacznie niższą wartość handlową.

 

Gąsiennica motyli szkodnik warzywGąsienice motyli – Wśród groźnych szkodników upraw, przede wszystkim kapustnych, są także gąsienice motyli – bielnika (kapustnika i rzepnika), tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, błyszczki jarzynówki. W ciągu roku gąsienice występują w dwóch pokoleniach i mogą być przyczyną bardzo dużych szkód w uprawach. W zależności od gatunku motyla gąsienice żerują pojedynczo lub w gromadach. Powodują poważne zniszczenia liści, przy dużej liczebności nawet gołożery. Mogą uszkodzić stożek wzrostu upraw kapustnych przez co kapusty i brokuły nie zawiązują róż, a u kapusty dochodzi do wielogłowatości. Gąsienice są w stanie wejść do luźnych jeszcze główek kapusty i róż np. kalafiora wydrążyć wewnątrz tunele i zanieczyścić je odchodami. Tak zniszczone uprawy zaczynają gnić. Gąsienice motyli to niebezpieczne szkodniki i duże wyzwanie dla plantatorów warzyw.      

 

Stonka ziemniaczana szkodnik ziemniakaStonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata)

Stonka ziemniaczana to groźny szkodnik upraw ziemniaków, jest chrząszczem z rodziny stonkowatych. Żywi się liśćmi, kwiatami i łodygami ziemniaków. Samica stonki od czerwca do nawet połowy sierpnia składa jaja w dużych grupach na spodzie liści ziemniaczanych. Uszkodzenia roślin ziemniaka powodowane są zarówno przez chrząszcze, jak i przez larwy. Młode larwy zjadają głównie blaszkę liściową roślin, a starsze larwy i chrząszcze obgryzają także brzegi liści. Żerujące na liściach larwy mogą całkowicie pozbawić roślinę liści. Przyjmuje się, że wystąpienie już około 60 larw może spowodować poważne straty w plonie.

 

Dawkowanie insektycydu Benevia® 

 

 

uprawa ziemniaka - ochrona ziemniaka

 

Uprawa:ziemniak

 

Szkodnik: stonka ziemniaczana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy dwóch liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze jagody (BBCH 12 - 70).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

 

Uprawa cebuli - ochrona cebuli

 

Uprawy: cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek

 

Szkodnik: wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy dwóch liści do początku fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 80).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegów wskazanych w etykiecie)

 

 

Uprawa marchwi - ochrona marchwi

 

Uprawy: marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy

Szkodnik: połyśnica marchwianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy pierwszego liścia do końca fazy dojrzewania nasion (BBCH 11 - 89).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie wylotu pierwszych muchówek.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegów wskazanych w etykiecie)

 

 

ochrona kapusty głowiastej - uprawa kapusty głowiastej

 

Uprawy: kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska

 

Szkodniki: piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 400-500 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia właściwego do końca fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 49).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Szkodnik: śmietka kapuściana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia właściwego do końca fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 49).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie wylotu pierwszych muchówek.

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegów wskazanych w etykiecie)

 

 

Uprawa truskawki - ochrona truskawki

 

Uprawa: truskawka

 

Szkodnik: kwieciak malinowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 89).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie wylotu chrząszczy.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegów wskazanych w etykiecie)

 

 

Jak stosować preparat Benevia®  w ochronie roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

sprawdź w etykiecie (Etykieta Benevia® - pobierz)

 
Stosowanie insektycydu Benevia® 

 

Produktu Benevia® nie należy mieszać z innymi środkami ochrony roślin.

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania szkodników ssących takich jak: mączliki i wciornastki zaleca się dodatek adiuwanta olejowego (pochodzenia naturalnego).

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

 

Jak aplikować insektycyd Benevia® 

 

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Zasadowość cieczy użytkowej nie powinna przekraczać wartości pH 7.

Zaleca się zużyć ciecz użytkową nie później niż w ciągu 4 godzin od jej przygotowania.

 

 

W jakich opakowaniach jest dostępny insektycyd Benevia® ?

 

0,25L, 1L

 

 

 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów dotyczących zastosowania produktu Benevia® 

 

oraz do odwiedzenia strony produktu benevia.pl

 

 

Benevia® - Idealna ochrona

warzyw przed szkodnikami
 

 

 

 

 

 

Benevia® - Dorodny ziemniak

wymaga idealnej ochrony 


Benevia® skuteczna w walce ze stonką ziemniaczaną

 

 

 

 

Benevia insektycyd na stonkę ziemniaczaną

 

 

 

 

Monitoring szkodników - farm intelligence Arc™

i automatyczna pułapka na tantnisia

 

 

 

 

 

 

 

Verimark® i Benevia® w uprawie kapusty

 

 

 

 

uprawa warzyw kapustnych, relacja z pola

 

 

 

 

Benevia® - Dorodny ziemniak
wymaga idealnej ochrony 

 

 

 

Benevia insektycyd do ochrony cebuli

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Etykieta:

pdf benevia-100-od-etykieta.pdf (558.2 KB)

Karta charakterystyki:

pdf benevia_100_od_karta_charakterystyki.pdf (71.2 KB)

 

Ulotka:

pdf ulotka-mini_benevia.pdf (2.3 MB)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych
w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

FMC Agro Polska Sp. z o.o.

 

Złota 59

00-120 Warszawa

 

tel.: +48 22 397 17 86

Our values

 

Osiągamy ambitne cele
Lubimy innowacje
Podejmujemy decyzje i działamy
Doceniamy wyniki
Jesteśmy zgranym zespołem

We support Global Compact