Safari® 50 WG - Nic lepszego dla buraka cukrowego

 

Powschodowy, nalistny herbicyd do zwalczania szerokiego zakresu chwastów w buraku cukrowym
 

 

Safari® 50 WG to:

 

 • Wieloletni partner w programach zwalczania chwastów
 • Niezbędny środek na samosiewy rzepaku
 • Najwyższa skuteczność na uciążliwe chwasty dwuliścienne
 • Bezpieczeństwo dla roślin następczych

 

 

Opis działania herbicydu Safari® 50 WG

 

Safari® 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

 

Środek Safari® 50 WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych

 

Safari® 50 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie.

 

Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania takie jak przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni. Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej.

 

 

Substancja czynna

 

Triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)

 

 

Safari® 50 WG –  jakie uprawy chroni herbicyd?

 

·       Burak cukrowy

·       Burak pastewny

 

 

Jakie chwasty zwalcza herbicyd Safari® 50 WG?

 

Chwasty wrażliwe:

 

 • Jasnota purpurowa
 • Maruna bezwonna
 • Psianka czarna
 • Przytulia czepna
 • Rdest ptasi
 • Rdest plamisty
 • Rumianek pospolity
 • Samosiewy rzepaku
 • Szczyr roczny
 • Tasznik pospolity
 • Tobołki polne
 • Żółtlica owłosiona

 

Chwasty średniowrażliwe:

 

 • Dymnica pospolita
 • Gwiazdnica pospolita
 • Komosa biała
 • Przetacznik perski
 • Rdestówka powojowata (rdest powojowaty)

 

Chwasty średniooporne:

 

 • Fiołek polny

 

 

 

Charakterystyka wybranych chwastów, które zwalcza Safari® 50 WG  

 

Jasnota purpurowa
Chwast pospolity występujący w różnych uprawach, należących do jednych z najniższych. Jego wysokość waha się od ok. 5 cm do ok. 30 cm wysokości w zależności od warunków glebowych. Jasnota purpurowa jest spotykana na terenach całej Polski jednak najbardziej lubi gleby wilgotne, żyzne, bogate w azot.

 

Maruna bezwonna
Z reguły jest rośliną jednoroczną. Jednak w przypadku łagodnych zim może zimować i stać się rośliną dwuletnią lub wieloletnią. Wysokość rośliny to ok. 20 – 60 cm, ale zdarza jednak, że jej wysokość wynosi nawet 90 cm. Zachwaszcza najczęściej zboże, rzepak oraz rośliny okopowe.

 

Psianka czarna
Psianka czarna stanowi dużą konkurencję dla roślin, gdyż pobiera z gleby znaczną ilość wody a także składników pokarmowych. Ponadto zagłusza siewki roślin uprawnych nawet prowadząc do ich śmierci. Szacuje się, że jedna psianka na dwa metry kwadratowe uprawy buraka może obniżyć plon nawet o pięć procent. Psianka czarna to roślina jednoroczna, ciepłolubna o zmiennej wysokości (10-60cm). System korzeniowy psianki nie jest zbyt rozbudowany, zazwyczaj wytwarza krótki, wrzecionowaty korzeń. Tworzy wzniesione, rozgałęzione, lekko kanciaste łodygi. Mają zieloną barwę, czasem z fioletowym lub brązowym odcieniem. Pędy pokryte są licznymi, jajowatymi lub rombowatymi liśćmi, osadzonymi na krótkich ogonkach. Kwitnie od lipca do października. Wytwarza niewielkie kwiaty w kątach liści zebrane w podbaldaszki. Mają białe lub kremowe płatki, żółty środek i 6-7 mm średnicy. Później przekształcają się w kuliste, czarne, błyszczące owoce.

 
Przytulia czepna
Roślina nazywana też lepczycą zalicza się do agresywnych chwastów, które czerpią z gleby trzy razy więcej azotu i wody niż pszenica. Pnie się po zbożach i przyczynia się do ich zawilgocenia. Powoduje ogromne straty w uprawie. Zwalczanie przytulii koniecznie trzeba rozpocząć już jesienią.

 

Rumianek pospolity

Jednoroczna roślina z rodziny astrowatych. Ma niewielkie wymagania glebowe, co powoduje, że występuje powszechnie. Na długiej łodydze, która może osiągnąć 60 cm rosną koszyczki kwiatowe z drobnymi kwiatami z żółtym środkiem i białymi płatkami. Pierzaste listki rosną poniżej kwiatostanów. Rumianek ma także charakterystyczny, intensywny aromat. Każda roślina wytwarza nawet 500 nasion, które zachowują w glebie zdolność kiełkowania ponad jedenaście lat. Zachwaszcza rzepak, zboża, buraki, rośliny strączkowe, ziemniaki i kukurydzę.   

 

Samosiewy rzepaku
Chwasty trudne w zwalczeniu. Rzepak ma duże możliwości samorozsiewania się, ponieważ rosnące rozgałęzienia rzepaku nie zakwitają jednocześnie. Problem z samosiewami rzepaku, to nie tylko problem z uprawami następczymi, ale i z kolejnymi uprawami rzepaku.

 
Tasznik pospolity
To roślina jednoroczna lub dwuletnia. Roślinę można spotkać na polu wiosną, latem, jesienią a nawet zimą – jeżeli jest ciepła i bezśnieżna. Charakteryzuje się owocami w kształcie serduszek. Długość łodygi tego chwastu to średnio 15 - 40 cm, jednak można spotkać i takie, które tę wysokość znacznie przewyższają.

 

Tobołki polne
Tobołki polne należą do rodziny kapustowatych. Są pospolitymi roślinami jednorocznymi, występującymi w formie jarej i ozimej. Tobołki polne są roślinami niewysokimi, które osiągają wysokość od 10 do 50 cm. Ich system korzeniowy jest słabo rozgałęziony, łodyga zaś sztywna, pokryta niewielkimi bruzdami, rozwidlona na szczycie. Chwast ma dwa rodzaje liści. Jedne z nich są rozetkowate, wyrastające u podstawy łodygi, o kształcie odwrotnie jajowatym, z wyraźnym unerwieniem. Drugie wyrastają na łodydze, są mniejsze i wydłużone, na brzegach ząbkowane, bez ogonka, wyraźnie unerwione. Praktycznie wszystkie części rośliny po rozgnieceniu wydzielają charakterystyczny czosnkowy zapach. Tobołki polne zaczynają kwitnąć w kwietniu i kończą w październiku. Kwiaty chwastu są drobne, czteropłatkowe, w kolorze białym.  Po przekwitnieniu przekształcają się w specyficzne, duże, okrągłe i płaskie łuszczyny z wyraźnym wcięciem w górnej części. Dojrzałe nasiona są małe, ciemne, z bruzdami. Jedna roślina rocznie wydaje od 1 do 2 tysięcy nasion. W ciągu sezonu może rozwinąć się kilka pokoleń chwastów, dlatego też gatunek ten uchodzi na bardzo inwazyjny. Nasiona tobołków polnych odznaczają się bardzo dużą żywotnością, nawet powyżej 10 lat.

 

Gwiazdnica pospolita
Roślina zaliczana jest do rodziny goździkowatych. Wysokość rośliny to zaledwie 5 - 20 cm. Zdarzają się jednak okazy sięgające 40 - 60 cm. Tylko przez jeden sezon gwiazdnica pospolita może wytworzyć nawet od 15 do 20 tysięcy nasion, które w glebie mogą przetrwać nawet 10 lat.

 

Przetacznik perski

Ekspansywna roślina występująca pospolicie w Polsce i będąca uciążliwym chwastem. Zwalczanie jej jest trudne ze względu na duże zdolności regeneracyjne i przystosowawcze. Przetacznik perski osiąga wysokość od 10 do 40cm wysokości. Wytwarza mocno pokładające się pędy pokryte trójkątnymi liśćmi o karbowanych brzegach. Kwiaty są drobne, niebieskie, z białą gardzielą, które wyrastają w kątach liści. Kwitnie od marca do maja, latem powtarza kwitnienie. Owocem jest torebka zawierająca 50-100 nasion. Roślina szybko wchodzi w okres wegetacyjny stając się konkurencją dla cenniejszych gatunków.

 

 

 

Dawkowanie herbicydu Safari® 50 WG

 

Szczegóły dotyczące dawkowania i sposobu stosowania środka ochrony roślin znajdziesz w etykiecie

 

 

Uprawa: Burak cukrowy, burak pastewny   

 

Termin stosowania: środek stosować od fazy liścieni buraków do momentu dziewięćdziesięciu procent (90%)  zwarcia międzyrzędzi (BBCH 10 - 39).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

Środek Safari 50 WG stosuje się z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05%, tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 litrów wody.

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

 

UWAGA: Opady deszczu wcześniej, niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu lub zabieg wykonany w czasie długotrwającej suszy mogą obniżyć skuteczność działania środka Safari® 50 WG.
 

Jak aplikować herbicyd Safari® 50 WG

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Stosowanie herbicydu Safari® 50 WG

 

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

 

Rozpuszczalną w wodzie torebkę foliową zawierającą 30 g środka wrzucić bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza lub odmierzyć środek załączoną do opakowania wyskalowaną miarką i wsypać do zbiornika napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.

 

Opróżnione opakowania (nie dotyczy rozpuszczalnych w wodzie torebek foliowych) przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Adiuwant (środek Etykieta środka ochrony roślin Safari®50 WG 4/5 wspomagający) dodać na końcu.

 

Uzupełnić wodą ciągle mieszając. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Nie pozostawiać cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania na czas dłuższy niż 12 godzin.

 

Podczas stosowania środka, pamiętaj o zasadach dobrych praktykach rolniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Następstwo roślin

 

Safari® 50 WG nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych warunkach agrotechnicznych.

Po zbiorze buraków w tym samym roku kalendarzowym na tym samym polu powinny być uprawiane tylko zboża.

Na wiosnę przyszłego sezonu wegetacyjnego na tym samym polu może być uprawiany każdy rodzaj rośliny za wyjątkiem roślin ozdobnych, drzew, czy szkółek roślin drzewiastych – w tym przypadku powinno upłynąć 12 miesięcy od ostatniego zastosowania środka Safari® 50 WG.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji buraków, w okresie czterech miesięcy od zastosowania środka Safari® 50 WG, można uprawiać tylko buraki cukrowe, buraki pastewne, buraki ćwikłowe, len oraz jęczmień jary.

 

 

W jakich opakowaniach jest dostępny herbicyd Safari® 50 WG?

 

120g

 

 

Pliki do pobrania:

 

Etykieta:

pdf safari__50__wg_etykieta.pdf (204.5 KB)

Karta charakterystyki:

pdf safari_50_wg_karta_charakterystyki.pdf (71.2 KB)

 

Ulotka:

pdf ulotka-mini_safari_i_venzar_2021.pdf (551 KB)

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych
w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

FMC Agro Polska Sp. z o.o.

 

Złota 59

00-120 Warszawa

 

tel.: +48 22 397 17 86

Our values

 

Osiągamy ambitne cele
Lubimy innowacje
Podejmujemy decyzje i działamy
Doceniamy wyniki
Jesteśmy zgranym zespołem

We support Global Compact