Jesteś tutaj: Strona główna / Produkty

Produkty do ochrony roślin - FMC

 

Produkty do ochrony roślin - jak je stosować?

  

Wielkoobszarowe rolnictwo, oparte na monokulturach uprawnych, stwarza doskonałe warunki do rozwoju i bytowania chwastów, grzybów chorobotwórczych oraz szkodników upraw, które znacząco obniżają ilość i jakość plonu. Z tego powodu współczesne rolnictwo wymaga od plantatorów, że będą stosować Produkty do ochrony roślin takie jak: herbicydy, insektycydy, fungicydy, nawozy dolistne i wspomagające ich działanie adiuwanty. Stosowanie poszczególnych grup tych środków warunkowane jest wieloma czynnikami, o których musimy pamiętać za każdym razem, kiedy sięgamy po preparaty do ochrony roślin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty do ochrony roślin: INSEKTYCYDY

 

Jak działają insektycydy?

Środki owadobójcze, ze względu na sposób wnikania do organizmu owada, dzieli się na dwie grupy:

  • insektycydy kontaktowe oraz oddechowe
  • insektycydy żołądkowe

Środki kontaktowe wnikają przez oskórek do wnętrza ciała owada powodując zaburzenia ze strony układu nerwowego prowadzące do jego śmierci. Typową substancją czynną należącą do tej grupy związków są pyretroidy. Insektycydy oddechowe wnikają do ciała owada przez układ oddechowy. Działają na wszystkie stadia rozwojowe szkodników, z wyjątkiem jaj. 

Insektycydy żołądkowe w swoim składzie zawierają związki fosforoorganiczne i karbaminiany, które wykazują działanie toksyczne dopiero po przedostaniu się do ciała owada przez układ pokarmowy.       

 

Kiedy stosować insektycydy?

Oprysków insektycydami powinno dokonywać się po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości szkodników upraw. Ciecz roboczą należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na etykiecie i stosować zgodnie z jego zaleceniami. Oprysków owadobójczych nie powinno łączyć się z nawozami, gdyż osłabia to działanie substancji aktywnych zawartych w preparacie.

 

Poznaj ofertę Insektycydów firmy FMC >>

 

 

 

 

 

Produkty do ochrony roślin: HERBICYDY

 

Termin stosowania zależy od rodzaju herbicydu

Ze względu na termin stosowania herbicydy dzielą się na 3 grupy:

  • przedsiewne, które jak nazwa wskazuje stosowane są przed siewem,
  • przedwschodowe, stosowane po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej
  • powschodowe.

 

Środki chwastobójcze, lepiej wiosną czy jesienią?

W przypadku ozimin, szczególnie pszenicy, istotne jest wykonywanie zabiegów chwastobójczych zarówno jesienią, jak i wiosną. Wynika to z wolnego tempa rozwojowego tego gatunku w stosunku do roślin konkurencyjnych, głównie miotły zbożowej. Miotła silnie rozwija się już jesienią, znacznie prześcigając pszenicę, natomiast wiosną wcześniej zaczyna od niej wegetację, co znacznie osłabia zboże. Za jesiennymi zabiegami przemawia również fakt, że wraz z kolejnymi fazami rozwojowymi miotła staje się odporniejsza na działanie herbicydów.

 

Skuteczność zabiegu, a faza rozwojowa roślin

Decydując się na zabieg chwastobójczy, należy zwrócić uwagę na fazę rozwojową rośliny chronionej oraz rośliny konkurencyjnej. Zastosowanie środka w nieodpowiedniej fazie rozwojowej rośliny uprawnej może powodować tzw. poparzenie herbicydowe, którego konsekwencją są zmiany morfologiczne rośliny, do których należą jej przebarwienie i obumieranie, zahamowanie wzrostu oraz deformacje. W przypadku kukurydzy poparzenia herbicydowe mogą obniżać plonowanie nawet o 15% oraz znacznie pogorszyć jego jakość.

 

Warunki atmosferyczne 

Ostatnim ważnym aspektem wyboru terminu stosowania środka chwastobójczego są warunki atmosferyczne, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć skuteczność przeprowadzonego zabiegu. Nie należy przeprowadzać zabiegów nalistnych bezpośrednio przed opadami atmosferycznymi oraz w przeciągu około 3 godzin po nich. Duże wahania temperaturowe pomiędzy dniem, a nocą (przymrozki) są również przeciwskazaniem do wykonania zabiegu. Poza tym każda substancja czynna zawarta w preparacie ma ograniczone spektrum działania w pewnych przedziałach temperatur.  

 

                                                                                                               

 

 

 

Jak stosować herbicydy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą? 

Preparaty należy zawsze stosować zgodnie z przeznaczeniem i informacjami zamieszczonymi przez producenta. Jeśli pozwala lub wręcz zaleca łączenie ich z innymi preparatami warto jest wykorzystać synergizm ich działa.

Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej stosując środki ochrony roślin, należy unikać substancji wolno rozkładających się, o małej selektywności, oraz takich, które muszą być używane w dużych dawkach (zawsze należy stosować najmniejszą zalecaną dawkę preparatu). W celu ograniczenia ujemnego wpływu herbicydów na glebę, w roślinach uprawianych w szerokie rzędy należy stosować je w sposób pasowy, co zmniejsza ilość środka wprowadzanego do gleby.

 

Poznaj ofertę Herbicydów firmy FMC >>

 

 

  

NAWOZY DOLISTNE FMC

 

Dlaczego warto stosować nawożenie dolistne?

Nawozy dolistne stosowane są w celu szybkiego dostarczenia roślinom mikroelemetów, takich jak bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), żelazo (Fe) i cynk (Zn). Ich niedobory mogą znacznie zredukować plonowanie roślin, nawet przy optymalnym nawożeniu NPK. Dokarmianie dolistne powinno być wykonywane w sytuacjach ograniczonej aktywności systemu korzeniowego, np. w wyniku suszy lub zalania, występowania składników w glebie w formie trudno przyswajalnej lub w sytuacji ich niedoboru, ograniczenia możliwości przemieszczania składnika pokarmowego w roślinie lub antagonizmowi pomiędzy jonami, który uniemożliwia pobierania jednego składnika przez inny.     

 

Kiedy dokarmiać rośliny?

Decyzja o zastosowaniu nawożenia dolistnego powinna być poprzedzona lustracją plantacji pod kątem ewentualnych niedoborów pokarmowych oraz ustaleniem poziomu planowanego plonowania roślin. Nawożenie dolistne może być stosowane profilaktycznie w fazach krytycznych rozwoju roślin, gdy wiemy że mają one zwiększone zapotrzebowanie na dany składnik pokarmowy lub w momentach krytycznych, gdy obserwacje warunków atmosferycznych sugerują wystąpienie niedoborów. Nawożenie po wystąpieniu niedoborów w roślinach może ograniczyć straty w plonie, ale nim nie zapobiegnie, gdyż z powodu braków substancji odżywczych zaszła dysfunkcja metabolizmu rośliny.                                                                                                                          

 

Przygotowanie cieczy roboczej

Ciecz roboczą do dokarmiania dolistnego powinno przygotowywać się zgodnie z zaleceniami producenta bezpośrednio przed opryskiem. Jeśli w zaleceniach producent pozwoli można nawóz dolistny łączyć z określonym herbicydem, fungicydem lub insektycydem. W przypadku łączonego zabiegu należy najpierw osobno rozpuścić w wodzie preparaty, a później połączyć je ze sobą. Powinno się to robić powoli, aby nie doprowadzić do niekorzystnych reakcji chemicznych tj. wytrącania się osadu. Gotową mieszaninę należy dokładnie wymieszać w zbiorniku opryskiwacza.

 

Poznaj ofertę Nawozów Dolistnych firmy FMC >>

 

 

 

Wspomaganie ochrony roślin: ADIUWANTY 

 

Poprawa ekonomiki produkcji dzięki adiuwantom

Adiuwanty są substancjami pomocniczymi znacznie podnoszącymi skuteczność wykonywanych zabiegów oraz redukujących ich koszty. Stosowane razem ze środkami owadobójczymi zwiększają powierzchnię penetracji ciała szkodnika, natomiast wykorzystywane razem z fungicydami przedłużają ich trwałość na roślinie. Dodane do cieczy roboczej podczas zabiegu herbicydowego poszerza spektrum działania i skuteczność substancji aktywnej w preparacie. Stosowanie adiuwantów redukuje zużycie środków ochrony roślin nawet o 1/3 oraz obniża koszt wykonania zabiegu średnio o 20%.

                                                                                                           

Grupy wspomagaczy 

Adiuwanty dostępne na rynku należą do trzech grup. Do pierwszej z nich należą sulfaktanty, czyli środki powierzchniowo-czynne. Obniżają one napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej oraz zwiększają przyczepność kropel. Do drugiej grupy należą oleje mineralne, roślinne i pochodne. Zwiększają one rozpuszczalność środków chwastobójczych. Trzecią grupę stanowią adiuwanty mineralne, które zmniejszają lub eliminują niekorzystny wpływ soli mineralnych wytrącających się z twardej wody.   

 

Jak stosować adiuwanty wraz z środkami ochrony roślin?

Wspomagacze stosuje się poprzez dodanie ich do roztworu cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza w proporcjach zalecanych przez producenta. Adiuwanty powinno dobierać się i stosować zgodnie z aktualnymi zaleceniami, gdyż wykazują one działanie specyficzne. Oznacza to, że wzmaga skuteczność jednej substancji aktywnej, na inną nie wywiera wpływu lub wręcz pogarsza jej skuteczność, np. niektóre adiuwanty olejowe zwiększają skuteczność herbicydów sulfonylomocznikowych, ale ograniczają skuteczność preparatów zawierających glifosat.

 

 

 

 

Produkty do ochrony roślin: FUNGICYDY

 

Podział i stosowanie środków grzybobójczych

Preparaty należące do tej grupy mogą być stosowane zarówno profilaktycznie, przed pojawieniem się na roślinie patogenu lub interwencyjnie, gdy nastąpi infekcja. Fungicydy dzielimy również ze względu na mechanizm działania preparatu:

  • mechanizm oparty na ograniczeniu procesów oddychania grzybów,
  • mechanizm oparty na zastopowaniu biosyntezy białek i kwasów nukleinowych
  • mechanizm związany z wprowadzeniem istotnych zaburzeń w wymianie substancji chemicznej pomiędzy komórką grzyba a otoczeniem,
  • mechanizm zorientowany na stymulowanie procesów odpornościowych w roślinach.

Ponad to fungicydy, ze względu na sposób i miejsce działania dzieli się na kontaktowe, pozostające na powierzchni rośliny oraz systemiczne, wnikające do wewnątrz tkanek roślinnych. Preparaty należące do pierwszej grupy mają w swoim składzie związki siarki i miedzi, natomiast do drugiej związki z grupy benzimidazoli i triazoli.

 

Kolejnym istotnym podziałem preparatów grzybobójczych jest postać w jakiej te środki ochrony występują. Fungicydy stosowane są jako roztwory wodne, zawiesiny lub emulsje. Preparaty z tej grupy w swoim składzie zawierają substancję biologicznie czynną (np. triazole), nośniki (np. talk dający postać pylistą preparatu, oleje, gdy mamy do czynienia z preparatem w formie emulsji lub rozpuszczalnik, gdy jest to roztwór), aktywator, który zwiększa rozpuszczalność substancji aktywnej, stabilizator przedłużający czas utrzymywania się fungicydu na roślinie oraz zwilżacz ułatwiający równomierne pokrycie rośliny.

 

Optymalne warunki stosowania fungicydów

Decydując się na oprysk grzybobójczy, tak jak w przypadku herbicydów, należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne, gdyż substancje aktywne zawarte w preparatach skutecznie działają w określonym przedziale temperaturowym. Dolna granica działania substancji z grupy morfolin oraz ditiokarbaminian wynosi 5ºC, strobiluryn 10ºC, natomiast triazoli 12ºC. Przyjmuje się, że optymalne warunki stosowania fungicydów to temperatura 18–20ºC oraz pochmurna bezdeszczowa pogoda. 

Podczas zabiegów istnieje możliwość łączenia fungicydów z innymi środkami ochrony roślin. Jeśli producent preparatu pozwoli, środki grzybobójcze można łączyć ze wskazanymi przez niego nawozami dolistnymi, regulatorami wzrostu, herbicydami oraz insektycydami.

 

 

 

 

Poznaj środki ochrony roślin jeszcze lepiej. Przeczytaj te artykuły: 

Herbicydy - podstawowe informacje, o których większość rolników zapomina, nawet jeśli regularnie stosuje je w uprawach >>

Uszkodzenia herbicydowe – dowiedz się jak im zapobiegać >>

Jesienne szkodniki rzepaku – poznaj wroga >>

Środki chwastobójcze – najlepsze temperatury do stosowania i ich oddziaływanie >>

 

 

 

Poznaj środki ochrony roślin FMC

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych
w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Wyszukiwanie produktu

Przeglądaj wszystkie produkty >>

Uprawy
Produkt

FMC Agro Polska Sp. z o.o.

 

Złota 59

00-120 Warszawa

 

tel.: +48 22 397 17 86

Our values

 

Osiągamy ambitne cele
Lubimy innowacje
Podejmujemy decyzje i działamy
Doceniamy wyniki
Jesteśmy zgranym zespołem

We support Global Compact